Alle online bestellingen in deze webshop worden geleverd onder het thuiswinkel waarborg keurmerk

Thuiswinkel waarborg keurmerk

Over Thuiswinkel Waarborg:

In 2001 werd het Thuiswinkel Waarborg geintroduceerd als hét door de Consumentenbond ondersteunde keurmerk voor kopen van producten en diensten via interenet, catalogus, post, televisie, etc. Consumenten kunnen de leden van Thuiswinkel.org herkennen aan het logo: Thuiswinkel Waarborg.
Met het voeren van dit keurmerk onderschrijven de leden de ‘gedragsregels Thuiswinkel Waarborg’, zoals deze door de vereniging zijn opgesteld. Thuiswinkel Waarborg: méér dan wet- en regelgeving. Weten met wie u zaken doet.

 • Vermelding van identiteit, inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel en feitelijke adres van het bedrijf
 • Gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegang tot bedrijfsgegevens middels de Verklaring Thuiswinkel Waarborg
 • Oplossen klachten en geschillen
  Duidelijke informatie over hoe en op welk adres u met klachten terecht kan
  Bemiddeling klachten en geschillen via Thuiswinkel.org
  Het behandelen van uw klacht door een onafhankelijk geschillencommissie
 • Duidelijke garanties en voorwaarden
  Duidelijke informatie over service na aankoop en commerciele garanties
  Duidelijke informatie over de voorwaarden

De onderwerpen die in de gedragregels Thuiswinkel Waarborg zijn vastgelegd hebben betrekking op:

 • Informatieplicht
 • Vervangende goederen en diensten
 • Herroepingsrecht
 • Terugbetaling
 • Privacy
 • Grensoverschrijdende reacties
 • Geschillenbeslechting

De gedragsregels verwijzen tevens naar bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting.

Onafhankelijke geschillenbeslechting via Thuiswinkel Waarborg

Voor u als consument betekent het Thuiswinkel Waarborg ook dat alle bij Thuiswinkel.org aangesloten bedrijven zich houden aan afspraken rond het afhandelen van klachten.

Leden van Thuiswinkel.org committeren zich aan de uitspraken van een onafhankelijke geschillencommissie. Dit gebeurt via de Stichting Geschillencommissie Thuiswinkel, waar ook de Consumentenbond zitting in heeft.  Maar gelukkig lossen bedrijven en consumenten in 99% van de gevallen hun geschillen voor die tijd onderling op.
Een consument moet bij een klacht bij een onafhankelijke instantie aan de bel kunnen trekken. Het Thuiswinkel Waarborg geeft consumenten in samenwerking met de Consumentenbond recht op onafhankelijke geschillenbeslechting.