Disclaimer

MAXC is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website, zij kan echter niet “garanderen” dat de informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. “Daarom” kunnen aan de informatie op deze pagina geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt MAXC geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.
MAXC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor door derden aangeboden inhoud van sites waarnaar door middel van links wordt verwezen.

Privacy

De persoonlijke gegevens die u, indien van toepassing, op deze site invult, zullen uitsluitend voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt die niets met uw opdracht aan MAXC van doen hebben.
Daarnaast gebruikt MAXC de gegevens om de dienstverlening naar u toe eventueel te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan MAXC. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.